Pasen

Met Pasen eten we vaak chocolade-eitjes en zorgen we voor een sfeervol en heerlijk paasontbijt. We vieren echt feest. Maar wat is Pasen? En waarom vieren we dat? Met Pasen wordt gevierd dat Jezus Christus uit de dood opstond. Het feest is op de zondag na de eerste volle maan in of na het begin van de lente (21 maart). Vaak vindt met Pasen doop of belijdenis plaats.

Het verhaal

Op wat wij tegenwoordig Witte Donderdag noemen hield Jezus zijn laatste maaltijd, het avondmaal, met Zijn discipelen. Dit was het feest Pesach. Jezus werd die avond verraden door zijn discipel Judas op de dag die wij tegenwoordig Witte Donderdag noemen. Jezus werd gegeseld en bespot. Hij droeg een doornenkroon en Hij moest Zijn eigen kruis dragen naar de berg Golgotha. Daar sloegen de soldaten spijkers door Jezus' handen en voeten. Op Goede Vrijdag werd Jezus gekruisigd. Nadat Jezus gekruisigd was, werd Hij in een graf gelegd. Dit graf werd afgesloten door middel van een grote steen die verzegeld was. Ook stonden er wachters voor het graf. De Joodse geestelijken waren bang dat het lichaam van Jezus gestolen zou worden en zijn discipelen dan zouden zeggen dat Jezus uit de dood was opgestaan. Nadat Jezus drie dagen in het graf gelegen had, stond Hij op uit de dood. Na deze droevige dagen is Pasen dan ook een groot feest!

Lees het zelf

Matteüs 28:1-10
Markus 16:1-8
Lukas 24:1-12
Johannes 20:1-10

Lees ook: het laatste avondmaal

Matteüs 26:17-30
Markus 14:12-26
Lukas 22:7-23
Johannes 13:1-30

Lees ook: de gevangenneming

Matteüs 26:47-67
Markus 14:43-65
Lukas 22:47-53
Johannes 18:1-11

Lees ook: de kruisiging

Lukas 23:26-48
Johannes 19:17-37

Waarom Pasen?

Wat een feest! Jezus Christus kwam naar de mensen om Zijn leven te geven, zodat wij bij God mogen horen. God is heilig en wij niet, omdat wij verkeerde dingen doen en denken. Heilig en niet-heilig gaan niet samen. Daarom stuurde God zijn Zoon Jezus, zodat Hij zou sterven in onze plaats en wij het eeuwig leven mogen ontvangen. Met Pasen vier je een belangrijk feest. Jezus is opgestaan uit de dood en heeft het kwade overwonnen. Wij mogen bij hem horen als we erkennen dat hij voor onze zonden aan het kruis heeft gehangen. Pasen staat ook symbool voor een nieuw begin. Daarom laten mensen zich dopen. Ze laten daarmee zien dat ze hun oude leven, dat zondig was, achter zich laten en een nieuw leven ontvangen van God. Dat betekent niet dat ze geen zonden meer doen, helaas ontkom je daar niet aan in dit leven. Het betekent wel dat God ze vergeeft.

En de jongeren...

Ines (17) slaapt meestal met Pasen, dus van thuis feest vieren komt meestal niet veel. “De avond voor Pasen begint de paaswake. In mijn kerk hebben we die avond een viering waarin we naar een verhaal en muziek luisteren. Daarna beginnen we met het voorbereiden van een musical die gaat over Pasen, of iets wat er indirect mee te maken heeft. Dit duurt de hele nacht. De volgende ochtend voeren we deze musical op in de kerk. Daarna ben ik natuurlijk hartstikke moe. Pasen vind ik een mooi feest!"

Laat ons weten wat Pasen of de Bijbel voor jou betekent! Wie weet sta jij dan binnenkort op deze website! Mail naar feesten @ basicplus.nl.

 

 

KerstmisPasenHemelvaartPinksteren

GeboorteDoopTrouwen

PesachSukkotJom KipoerSjavoeotSabbat

 

 

© 2007 BASICPLUS communicatie